Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Đối tác trong nước

Công ty Bia Huế

 Công ty Bia Huế là khách hàng của MIE trong Dự án Nhà máy Bia Huế.

 

Địa chỉ: 243 Nguyễn Sinh Cung – Thành Phố Huế
Điện thoại: (+84 054) 3850164 – 3850165
Fax: +84 054 3850171
Email: huda@huda.com.vn
Website: www.huda.com.vn