Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Chính sách chất lượng

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 
Tổng công ty chúng tôi cam kết:
          Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công việc nhằm đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của các đối tác và đạt hiệu quả ngày càng cao trong hoạt động của mình.
                                                       Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2005
                                                                     Tổng Giám đốc                
                                                               ( Đã ký và đóng dấu)           
 
 
 
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2017
 
1. Đạt mức 100% các tác nghiệp quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ quan Tổng công ty tuân thủ theo đúng các quy trình, biểu mẫu đã được quy định trong hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008.
2. Giảm chi phí công của Cơ quan Tổng công ty xuống mức nhỏ hơn 4,5%  tổng doanh thu, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của Tổng công ty.
3.100% sản phẩm cung cấp cho khách hàng đạt yêu cầu chất lượng quy định. Chỉ sử dụng tối đa 40% chi phí bảo hành sản phẩm cung cấp cho khách hàng trong toàn bộ thời gian bảo hành.
4. Hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.
5. Hoàn thành công tác quyết toán các công trình: Đồng Lâm, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A, Bản Chát (giai đoạn 2), Lai Châu, Bắc Mê, Hoàng Gia.
 
                                                          Hà nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017
                                                                          Tổng Giám đốc             

                                                                     ( Đã ký và đóng dấu)