Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Sơ đồ tổ chức

Ông Trần Quốc Toản

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 18/01/1968

- Quê quán: xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 

Ông Lê Quốc Hưng

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 17/08/1973

- Quê quán: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ông Cù Ngọc Phương

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 12/04/1966

- Quê quán: xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ông Hoàng Minh Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 01/09/1963

- Quê quán: xã Phú Gia, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ông Nguyễn Thành Nam

Thành viên Hội đồng quản trị

 

- Sinh ngày : 29/12/1970 

- Quê quán: Phúc Nhuận, Bến Tre.

Ông Lê Quốc Hưng

Thành viện HĐQT - Q Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 17/08/1973

- Quê quán: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương

Bà Trần Thị Thu Trang

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 04/09/1974

- Quê quán:  Liên Hồng,  Đan Phượng, Hà Nội

Ông Đậu Huy Ngọc Linh

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 02/09/1981

- Quê quán: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ông Phạm Thành Đông

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 02/01/1974

- Quê quán: xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Ông Đinh Quang Hòa

Trưởng ban kiểm soát

- Sinh ngày: 05/04/1973

- Quê quán: Đồng Tâm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 22/12/1983

- Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bà Lê Thị Minh Huyền

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 26/7/1972

- Quê quán: Khoái Châu, Hưng Yên